2017-07-19 W Szpitalu w Tarnobrzegu otworzyli nowoczesną pracownię rezonansu

O znaczeniu nowoczesnej pracowni i rozwoju Zakładu Diagnostyki Obrazowej mówił jego kierownik Bogdan Pawlak. – Otwarcie tej pracowni pokryło się z otwarciem pierwszej pracowni radiologicznej w naszym szpitalu w 1957 – mówił Bogdan Pawlak. – Był to jeden gabinet przy izbie przyjęć. Pracownia rozbudowywała się przeciętnie co 15 lat. W imieniu pacjentów za pracownię podziękowała radna Tarnobrzega Bożena Kapuściak i i Władysław Stępień, radny województwa.