2021-06-26 Informacja

Informujemy, iż od dnia pierwszego lipca, na okres jednego miesiąca, ulega zmianie numer tymczasowy gabinetu. Nowy numer to: 15 830 13 46